MORDET PÅ OLOF PALME-AV ANDERS LEOPOLD-DEL 4-”Det är bekräftat att det primära målet för operationen ska vara ´OP´… Övervakning av operationen kommer att stå under kontroll av Bryssel i samarbete med Paris, Bonn och The Upsala Group”.

När Craig Williamson återvände till Sydafrika efter att än en gång ha ”flytt” hyllades han som en hjälte. I stort uppslagna artiklar i sydafrikansk press skröt han över hur han stulit flera miljoner ur IUEF:s kassa vilket lamslagit fienden ANC:s verksamhet. Det mesta var svenska biståndsmedel. Och det gick till så att checkarna verkligen skickades till fackföreningar och enskilda ANC-ledare. Men på vägen plockades de bort av agenter som hade kontroll över mottagarna. De löstes in och placerade på BOSS konton. Skälet till att det inte upptäcktes i tid var helt enkelt att det kom tackbrev från Sydafrika – författade av säkerhetstjänstens medarbetare.
En stor del av pengarna användes till att köpa in en farm nära Pretoria där general Johan Coetzee inrättade högkvarteret för BOSS. Så stor hade Williamson blivit att hans lyckade spionverksamhet, som kallats Operation Daisy, också gav farmen samma namn. Därtill befordrades han till major. Här var också BOSS grymmaste avdelning förlagd, Section A. Den leddes av den hänsynslöse Dries Goosen som gav order om tortyren av Steve Biko. I närheten låg Vlakplaas byggnad där Biko och ett stort antal ANC-kämpar torterades till döds.
Craig Williamson var nu ett namn och hans röst hördes. Han skrev 1981 i polistidningen Servamus att Sydafrika står inför en revolutionär framryckning som kan vålla fullständigt kaos:
”Därför är det rätta svaret hemliga operationer mot fienden där man använder många av de operationella tricks som de kommunistiska rervolutionärerna själva använt.”
Graig Williamson nekade till all inblandning i mordet på Olof Palme. Han påstod att han inte hade varit i Sverige sedan 1978. Och hans företag Longreach bildades 17 april 1986, efter mordet på Olof Palme, och registrerades på Williamson och hans medarbetare Mike Irwin.
Den förvillande uppgiften bidrog delvis till att Sydafrikaspåret ur de svenska utredarnas synvinkel svalnade. Vad man inte fick klart för sig var att det sedan slutet av 70-talet funnits en organisation med kodnamnet ”Operation Long Reach”, namngivet och lett av Craig Williamson. Det är detta Long Reach som förekommer i den militära underrättelsetjänstens dokument 1985 och som alltså genomförde attentatet.
De Wet Potgieter skriver:
-Tyvärr har nästan alla Long Reach egna dokument förstörts. Mycket hemligt material rensades bort före maktskiftet 1994.
-Huvuduppgiften var att spionera på anti-apartheidrörelser i Europa. Men Long Reach begick en rad brott, flera mord med Williamson som organisatör, inbrott och sprängning av ANC-lokaler i bl a London.
-Long Reach var en oberoende privat organisation som ägdes av Williamson vilken rapporterade direkt till president PW Botha. Kärnan bestod av agenter och underrättelseexperter som plockades från elitsoldater inom Rhodesian SAS, Selous Scouts och från säkerhetstjänster i Europa.
Det Longreach som registrerades på Jersey i april 1986 arbetade helt öppet med säkerhetsfrågor och riskanalyser. En täckmantel för att skyla över den tidigare verksamheten. Något som man uppenbarligen lyckades med.
***UITERS GEHEIM – MEMORANDUM AAN: DIE BESTUURENDE DIREKTEUR, LONG REACH – RIGLYNE VIR DIE UITVOERING VAN OPERASIE ”SLINGERVEL”
Kommentar:
Detta är svar på Craig Wiliamsons brev. Daterat 22 november 1985, alltså två dagar efter Williamsons önskan om att få klarhet i vissa saker.
Det är riktat till ”direktören för Long Reach”, alltså Williamson. Man har från högsta ort godkänt operationen som ska genomföras vid det planerade anti-apartheidmötet i Stockholm 1986. Lämplig personal kommer att knytas till Long Reach under hela operationen.
Och här kommer nu Uppsalagruppen in i bilden:
The surveillance operation that will be needed, will be under the control of Brussels, with the cooperation of Paris, Bonn and the ”Uppsala Group”.
Svenska: ”Övervakning av operationen kommer att behövas, den kommer att vara under kontroll av Bryssel i samarbete med Paris, Bonn och Uppsalagruppen.”
Detta skulle alltså betyda att Uppsalagruppen var aktiv in i det sista. Det ska visa sig att den sannolikt gav Williamsons mordpatrull information om Olof Palmes rörelse under veckan efter anti-apartheidmötet då den starka övervakningen hindrat den från att agera.
Det är känt i andra sammanhang att just Bonn och Brüssel var centraler för apartheidregimens aktiviteter i Europa.
NI:s (National Intelligence) representant i Bonn skulle skaffa fram ”the hardware”, alltså tänkbart mordvapen.
The Operator to be attached will be made available immediately for intensiv training and similar weapon for training will be available from NI HQ. The Operator will be deployed in the operational area, at the last moment to ensure maximum personal security.
Svenska: ”Operatören kommer att göras tillgänglig omedelbart för intensiv träning och liknande vapen för utbildning kommer att finnas tillgänglig från NI HQ. Operatören kommer att placeras ut i verksamhetsområdet i sista stund för maximal personlig säkerhet.”
Om de handskrivna anteckningarna på sidan 2 i dokumentet mer eller mindre är bevis för dokumentets äkthet har man anledning att även ta detta på fullt allvar hur ”James Bond”-likt det än kan vara.
Williamson får nu veta att kodnamnet för operationen är Slingervel. Och därefter:
It is confirmed that the primary target for the operation would be ”OP”
Svenska: ”Det är bekräftat att det primära målet för operationen ska vara ”OP”.
OP är alltså Olof Palme. Uttrycket ”primära målet” är intressant. De Wet Potgieter har i sin bok Total Onslaught citerat ur Sannings- och försoningskommissionens rapport, baserad på vittnesmål från personer som sannolikt efter information från Sverige i januari 1985 om anti-apartheidmötet i Stockholm ett år senare, dragit vissa slutsatser:
Det antogs att sydafrikaner var intresserade av att placera agenter på mötet, kanske till och med en mordpatrull. Craig Williamson, som var väl bekant med Stockholm, var utan tvekan inblandad. Då man kunde räkna med ett extremt stort säkerthetspådrag skulle det bli lätt att övervaka Tambos och Mbekis och de andras förflyttning i området.
Så här tidigt talades det tydligen i huvudsak om de båda ANC-ledarna. Detta är alltså tagit ur en rapport från Sanningskommissionen. Olof Palmes och Sveriges kraftfulla agerande mot apartheidregimen under 1985 förändrade bilden och även om Tambo och Mbekis var tänkbara mål för en mordpatrull blev nu Palme ”det primära, huvudsakliga målet”.
Du kan läsa de sydafrikanska dokumenten här:
http://www.leopoldreport.com/LRsajt100.html
http://www.leopoldreport.com/LRsajt101.html

Annonser

MORDET PÅ OLOF PALME – DEL 3 – BREVET SOM BEVISAR ATT WILIAMSON ARRANGERADE ATTENTATET – AV ANDERS LEOPOLD

Under de tre år Craig Williamson infiltrerade IUEF besökte han ofta Sverige. Han lärde känna svenskarna och deras vanor och inte minst Stockholm vilket han kom att ha nytta av. Och svenskarna lärde sig känna igen den jovialiske Fat Mans jättelika uppenbarelse.
Via IUEF var Williamson på väg att ta sig rakt in i ANC:s verksamhet. Hans rapporter hem till Coetzee, vilka gick vidare till president PW Botha och säkerhetsrådet, fick dem att jubla. Kulmen kom då han rapporterade att medborgarrättskämpen Steve Biko och ANC:s exilledare Oliver Tambo skulle bilda gemensam motståndfront. Kort efter den rapporten greps Steve Biko och torterades till döds.
Det gav eko i hela världen och det var troligen detta som ledde till att en engelsk tidning rapporterade att IUEF hade en sydafrikansk spion i sin verksamhet. Det var graverande nog. Det pekade direkt ut Williamson. Han tog första möjliga plan hem till Pretoria.
Journalisten Anders Hasselbohm redogjorde i en artikelserie i tidningen Vi 16 mars 1995 för att Eriksson hotats om han röjde Williamsons identitet. Enligt Hasselbohm återkom Williamson till Schweiz några veckor senare och då i sällskap med sin chef general Coetzee. De möttes på en krog i Zürich och Coetzee hotade Eriksson med att om han inte skyddade Williamson en kort tid tills denne avslutat ett viktigt uppdrag skulle Erikssons familj drabbas av obehagligheter. Detta gällde även svenska ledare för socialdemokraterna. Lars-Gunnar Eriksson bad om betänktetid och återvände till Sverige.
Enligt Hasselbohm har Eriksson för närstående berättat att han efter detta vid flera tillfällen och fram till 1987 hotades av Craig Williamson. Hasselbohm skriver:
”Hans hustru bekräftar att maken bland annat mottog ett radiosamtal från ett fartyg i vilket han fick order att komma till Williamson i Sydafrika: ´Och du vet vad Craig är kapabel att göra om du inte gör som han säger.´Pierre Schori och Mats Hellström förblev, enligt Erikssons hustru, Lars-Gunnar Erikssons allra närmaste vänner fram till julen 1990 då han dog i en hjärtattack. Till sin död var Lars-Gunnar Eriksson övertygad om att Sydafrika låg bakom mordet på statsminister Olof Palme.”
*** BY COURIER – TOP SECRET – LONG REACH, 20 NOVEMBER 1985 – REGARDING THE PROPOSED ACTION AGAINST THE ENEMIES OF THE STATE IN EUROPÉ
Kommentar:
Det här brevet har skrivits av chefen för LONG REACH major Craig Williamson.
Enligt uppgift i dokumentet OPERATION DEEP SEARCH befann han sig i Stockholm ”the night of 28 Februari 1986” tillsammans med bl a andra den utpekade operatören – eventuellt gärningsmannen – Roy Dary Allen.
Till detta ska läggas ett antal vittnesuppgifter från personer som sett den väldige, korpulente agenten i Stockholm vid tiden för antiapartheidmötet och den efterföljande mordveckan. En av dem som gjorde ett för en förundersökare förhastat uttalande var chefsåklagare Jan Danielsson som i TV 4 Nyheterna sa:
-Att han befann sig i Sverige kan jag bekräfta. Det vet vi att han gjorde.
Det här brevet från Williamson till MI:s chef, amiral Dries Putter, med svar från Tolletjie Botha är spiken i kistan för Wiliamson och hans förnekande att han inte hade något med mordet på Olof Palme att göra.
Williamson har haft en muntlig genomgång med brigadgeneral Tolletjie Botha: verbal briefing by Brig. T. Botha. Men här finns vissa oklarheter. Det förekom i kontakterna mellan de olika grupperna inom politiken, militären och polisen att kommunikationen fördes både på afrikaans och engelska vilket ibland kunde vålla vissa problem. Här är problemet att Williamson vill få klarlagt om operationen ska kallas Slingervel, afrikaans, eller Slingshot, engelska.
Han har klart för sig att hans ”privata” organisation Long Reach ska ha ansvaret för operationen. Men vem ska föra befälet? Underförstått han själv. Williamson påpekar också att Long Reach har kvalificerad personal men vill gärna att man sänder över en operatör från Special Forces med erfarenhet från Europa. Han anser att operationen ska inledas andra veckan i december.
Enligt trovärdig källa skickades aldrig brev med beteckningen TOP SECRET per post eller fax. De överlämnades av säkerhetsskäl alltid av en kurir. Och längst upp till vänster står det också BY COURIER.
Du kan läsa de sydafrikanska dokumenten på
http://www.leopoldreport.com/LRsajt100.html
http://www.leopoldreport.com/LRsajt 101.html

MORDET PÅ OLOF PALME -AV ANDERS LEOPOLD-DEL 2-HAN STAL MILJONER UR FONDEN SOM SKULLE STÖDJA ANC OCH BLEV SYDAFRIKAS HJÄLTE

Craig Williamson var 37 år vid tiden för mordet på Olof Palme. Han hade lärt sig mycket om Sverige under 70-talet. Han var polis och hade som specialitet att för BOSS infiltrera radikala studentorganisationer i Sydafrika. 1977 var general Johan Coetzee chef för Sydafrikas spionverksamhet. Han lade upp en plan att placera sin favorit bland agenterna, Craig Williamson, i Europa för att infiltrera anti-apartheidrörelserna. Målet var IUEF (International University Exchange Fund) som gav hemligt stöd till studenterna i Sydafrika men också till befrielserörelsen ANC. Sverige var den största bidragsgivaren, cirka 50 procent av ANC:s pengar kom från Sverige.
Coetzee såg till att den vite polisen Williamson anklagades för att stödja ANC:s verksamhet. Det arrangerades en klappjakt på honom. Därefter fick han hjälp att ”fly” ur landet och hamnade i Geneve. Inte utan orsak. Där låg IUEF:s huvudkontor. Chef för denna var svensken Lars-Gunnar Eriksson. Hur de två träffades är okänt men Williamson använde antagligen hela sin duperingsförmåga. Och han hade försetts med dokument som visade att han var på flykt undan den sydafrikanska säkerhetspolisen.
Man ska veta att vid den här tidpunkten fanns det stort intresse hos IUEF att söka sig ”bakom fiendens linjer” för att stödja ANC:s kamp. Något som Lars-Gunnar Eriksson vid ett tal i Oslo 1973 ansåg var en förutsättning för att få apertheidregimen på fall.
Williamson var den idealiske medarbetaren med sina kunskaper om apartheidregimens verksamhet. Han fick genom sin placering som IUEF:s andreman direkt ansvar för den ekonomiska verksamheten. Pengar som skulle gå till ANC hamnade på den sydafrikanska säkerhetspolisens konton. Det blev till slut miljonbelopp.
Det skedde mitt framför ögonen på de ansvariga i Sverige som styrde IUEF:s verksamhet. På Genevekontoret kallades de ledande socialdemokraterna Pierre Schori, Mats Hellström och Bernt Carlsson för de tre musketörerna. De hade ett glödande engagemang i kampen för att störta aparthedregimen. Men de blev fullständigt dragna vid näsan av Craig Williamson.
Här kan du läsa sydafrikadokumenten:
http://www.leopoldreport.com/LRsajt100.html och http://www.leopoldreport.com/LRsajt101.html

Mordet på Olof Palme – Av Anders Leopold DEL 1 – HAN UTPEKADES AV TUNGA VITTNEN SOM ANSTIFTARE TILL ATTENTATET – DET HÄR ÄR HISTORIEN OM EN SUPERSPION OCH KALLBLODIG MÖRDARE

Det är inte längre viktigt att söka efter en gärningsman.
Det är konspiratörerna bakom mordet som ska fram
ur mörkret. Och där finns personer som kan anklagas
som anstiftare till mord och i Sverige juridiskt kan dömas
som gärningsmän.

Superspionen. Underrättelseagenten. Den kallblodige mördaren. Infiltratören.
Det är några av de epitet den sydafrikanske majoren Craig Williamson fått under åren.
Och varje gång Sydafrikaspåret kommer upp nämns han som organisatören/anstiftaren bakom mordet på Olof Palme.
Han nekar till allt – men det är en man som inte förtjänar att bli trodd.
Den 27 juni 2014 översändes till mig från Debora Matthews, archival coordinator på South African History Archive (SAHA), Johannesburg, Sydafrika, ett antal dokument som i detalj visade hur den sydafrikanska säkerhetstjänsten planerade mordet på Sveriges statsminister och FN:s fredsmäklare Olof Palme.
Några av dokumenten kom till massmedias kännedom redan i januari 2003 men ansågs vara förfalskningar av personer som ville tjäna pengarna på materialet.
Ytterst få hade möjlighet att i detalj ta del av dessa dokument som givetvis genast hemligstämplades av Palmegruppen. Sedan dessa har jag och en kollega försett Palmeutredarna med kopior på samtliga dokument. Förhoppningen är att de nu dammas av.
Dokumenten placerar Craig Williamson i centrum för operationen mot Olof Palme. Han och hans agenter arbetade för den militära underrättelsetjänsten (MI) och hans företag Long Reach sorterade under den fruktade säkerhetstjänsten BOSS (Burea of State Security).
Den sydafrikanske journalisten De Wet Potgieter fann en del av dokumenten när han gjorde research till sin bok Total Onslaught – apartheids dirty tricks exposed. Han skrev till mig i ett mail:
-Fat Man, som han kallas på grund av sin enorma kroppshydda, stod bakom många av BOSS´s illdåd. Jag talar då bland annat om mordet på den namibiske advokaten Anton Lubowski, mordet på Ruth First (nära vän till Olof Palme) som dödades av en brevbomb som – och det har Williamson erkänt – tillverkades och avsändes av honom, morden på Jeanette Schoon (vit ANC-aktivist) och hennes sexåriga dotter Katryn och, av dokumenten att döma, mordet på Olof Palme.
-Williamson medgav sin skuld till flera brott inför Sannings- och försoningskommissionen, dock inte mordet på Olof Palme, och i juni 2001 beviljades han amnesti.
-I dag lever han flott i Sydafrika och är oangriplig. Inte ens ANC:s regering vågar ge sig på honom. Han vet för mycket om de ansvarigas tidigare liv under striderna mot apartheidregimen. Numera är han involverad i olika former av smuggling över gränserna.
Men han är inte oangriplig utanför Sydafrika. Amnestin skyddar honom inte från att bli utlämnad till Sverige och ställas till ansvar för mordet på Olof Palme.
Redan 1987 pekades Craig Williamson ut som organisatör bakom mordet på den svenske statsministern. Men den stora skrällen kom den 26 september 1996. Polisöversten Eugen de Kock – kallad Prime Evil (Ondskan själv) – hördes av högsta domstolen i Pretoria. Kock ledde den topphemliga säkerhetsorganisationen Vlakplaas med sina fruktade dödsskvadroner. Han stod åtalad för 189 brott och dömdes för 89, bl a en serie mord. Han hade sökt amnesti men fick ändå 285 års fängelse. Han kämpade för sitt liv inför rätten. Det var då han berättade att Craig Williamson och hans Operation Long Reach hade organiserat mordet på Olof Palme.
Mannen som var en av de grymmaste företrädarna för apartgheidregimen och hade all anledning att komma med sanningen hördes av Palmeutredningens utsända; spaningschefen Hans Ölvebro och chefsåklagare Jan Danielsson. Hans utsagor möttes med en ofattbar nonchalans och mer eller mindre underkändes då det var andra- och tredjehandsuppgifter!
Dåvarande Svenska Dagbladets korrespondent i Geneve, Mari Sandström, tipsade Palmeutredningen om en källa med kontakter på hög nivå inom sydafrikanska regeringen och polisen. Enligt källan hade mordet organiserats av Craig Williamson och operationen godkänts på högsta nivå.
Här kan du läsa de sydafrikanska dokumenten med kommentarer:
http://www.leopoldreport.com/LRsajt100.html och http://www.leopoldreport.com/LRsajt101.html

”Han dömdes för mordet på Olof Palmes mördare 33-åringen Victor Gunnarsson” Planterade bevis fällde honom – I 21 år har LC Underwood kämpat för en ny rättegång

Citatet ovan står jag för. I min e-bok ”Jag sköt Olof Palme” har jag gjort det Palmeutredarna inte gjort, en slutlig genomgång av hemligstämplade förhör med Gunnarsson, vittnesmål om hans agerande före och efter mordet, vittnesmålen som direkt placerar honom på mordplatsen, hans omfattande manifest och återger två vittnesmål som ingår i polisutredningen av mordet på Gunnarsson i Salisbury, North Carolina, där han berättar att han sköt Sveriges statsminister: ”Det var som att skjuta en hund!”
Victor Gunnarsson kidnappades natten till den 4 december 1993, fraktades naken och tejpad till en plats 30 mil från Salisbury där han sköts med två skott i huvudet, ett famifrån och ett bakifrån.
1997 dömdes polismannen Lamont Claxton Underwood till livstids fängelse plus 40 år mot sitt nekande. Motivet skulle vara attt Gunnarsson umgick med Underwoods f d fästmö, ett förhållande som hade upphört.
Underwood är oskyldig. Det handlar om ett upprörande justiemord med sina rötter i mordet på Olof Palme. Underwood och jag har brevväxlat under dessa 20 år. Han har fortlöpande försett mig med utskrifter av vittnesmål och förhör.  Det senaste brevet fick jag i går, den 20 januari 2017, i vilket han berättar om hur han sviktis av advokater som avstått från viktiga vittnen och inte gått till angrepp mot det bevis, 17 hårstrån från Gunnarsson huvud, vilka planterats i bagageluckan på Underwoods bil. Nu har han en ny advokat som funnit en väng i det snåriga amerikanska rättssystemet som kan leda till en resning.
Hela denna upprörande historia berättar jag om på www.leopoldreport.com/LRsajt32.html
Det är också en appell till 20 amerikanska tidningar.
Men kort: De 17 hårstråna skickades för analys till FBI. Tv år efter att agent John Bendura plockat bort en matta i bagageluckan på Underwoods bil fann han 17 hårstrån när han skulle skicka tillbaka mattan till mordutredarna. Bendura uppgav i sitt vittnesmål i rättegången mot Underwood att han undersökt mattan sex gånger med olika metoder för att finna hår och fibrer som kom från Gunnarssons kropp men inte funnit något. Så plötsligt låg hårstråna där. Bendura har i en telefonintervju med mig sagt att eftersom han inte funnit dem tidigare måste de ha placerats på mattan.
Juryn tog ingen hänsyn till detta. Åklagaren Tom Rusher medgav under sin plädering inför juryn att utan håstråna som bevis hade det inte blivit något åtal mot Underwood och alltså inte heller blivit någon rättegång och fällande dom.
Till detta kommer att en av mordutredarna, Terry Agner på Rowan County Sherriff´s office, vittnade om att det inte fanns några fysiska bevis, såsom hår, fibrer eller fingeravtryck som placerar Underwood i Gunnarssons lägenhet och knyter honom till mordet. Han fastslog också att det inte finns några bevis för att Underwood känt Gunnarsson och än mindre träffat honom.  Ändå döms han till livstids fängelse som skyldig till mordet.
Det är orimligt att tro att en enda person kunnat kidnappa den tunga, rätt kraftiga och temperamentsfulla Gunnarssson och frakta ner honom naken till sin bil utan att lämna mängder av spår eftersig. Men två kunde det, Brandon Shelton, som erkände för flera vittnen att han och hans vän Michael Blackwelder ”tagit” Gunnarsson när han låg och sov och avrättat honom i skogen. Även här skulle det röra sig om svartsjuka då Shelton fann Gunnarsson i säng med hans hustru.    Blackwelder var inneboende hos Gunnarsson och hade nyckel till lägenheten. Det gjordes ett enda polisförhör där Shelton fick frågan om han mördat Gunnarsson. Det ville han inte svara på utan att en advokat var närvarande.
Några fler hörhör med Shelton gjordes alltså inte. I stället försvann han och Blackwelder från Salisbury. Underwoods privatdetektiv, Charles W Frick, har lagt ner mycket tid på att försöka spåra de två männen. (uppdaterat) Han har nu funnit dem levande men för mig på okänd plats. Jag har skäl att tro att Gunnarsson tystades och att det stod starka krafter bakom mordscenariot.
Om detta kan du läsa om i min e-bok ”Jag sköt Olof Palme – DU avgöra om hans erkännande är lösningen på Palmemordet” på https://www.amazon.com/dp/B018OHXK4I

EVP and ITC and Friedrich Jürgenson

Dear Transcommunication Friend!
Now I publish as ebook on Amazon my book translated into English with the title ”My friend on the other side – the book about Friedrich Jürgenson who discovered the voice phenomena from a fourth life dimension.” https://www.amazon.com/dp/B01N7E1ORQ
It is the amazing and almost unbelievable story about the Swedish artist Friedrich Jürgenson’s life and discovery, what today is known as EVP, Electronic Voice Phenomena and ITC, Instrumental Trans Communication, the possibility to communicate with a fourth life dimension. We were close friends for twenty years, before, as he said, he went over to the fourth life dimension October 15, 1987.Organizations and societies across the world are today trying to build on that bridge between two life dimensions as Friedrich Jürgenson laid the foundation for.
In May 1970, he was visited at his home in Moelnby, situated south of Stockholm, by one of the most famous researcher in parapsychology, Hans Bender of the University of Freiburg in Germany, and his team with extraordinary technical equipment.  The result was almost shockingly for Hans Bender then it was made several recordings that proved the voices existence, one addressed directly to him. He said to me it was probably paranormal voices, which can be interpreted as voices from the dead and he said: This is the most important discovery in the parapsychologie history!
In this book appears the image of a speech spectrograms obtained at the Max Planck Institute in Munich as Professor Bender felt was the definitive proof of the existence of the voices.
The reader becomes also referred to a website with 38 recordings made by Jürgenson, me  and researchers as have recorded without participation of Jürgenson.
I would be pleased – and my friend Friedrich on the other side to – if you want to spread knowledge about his life and how it all began.
Sincerely
Anders Leopold
CONTENT
FOREWORD
CHAPTER 1. Before the voices
CHAPTER 2. First contacts
CHAPTER 3. From mental messages to radio contact
CHAPTER 4.The Swedish TV legendary
Arne Weise in the strongest recordings
CHAPTER 5. Plans for shock programs in TV
and a technical unexplained recording
CHAPTER 6. The world press into place
CHAPTER 7. Scientific tests
CHAPTER 8
. Friedel answers questions
CHAPTER 9. Surreal messages – Friedels
interpretation of Hitler’s monologue
CHAPTER 10. Friedel and the Pope
CHAPTER 11. Friedel about life on the other side
CHAPTER 12. The scientific evidence
CHAPTER 13. Pictures from the other side
CHAPTER 14. Scientists take care
of the voice phenomena
CHAPTER 15. Common and own recordings
CHAPTER 16. The voice phenomenas
spread in the world
CHAPTER 17. Record and listen

Läs en e-bok!

LÄS EN E-BOK!
Med en e-bok kan du få spännande och intressant läsning för under 100-lappen.
Fördelar med e-böcker:
*
Tar liten plats – alla böckerna på ett ställe.
*Du bestämmer själv storlek på bokstäver, typsnitt osv.
*Du kan läsa i mörker.
*Du kan köpa/låna och ladda ner böcker direkt vid datorn.
*Du kan söka, stryka under, anteckna i texten.
Pröva de här e-böckerna av Anders Leopold på Amazon för endast 8 dollar styck.
JAG SKÖT OLOF PALME – DU AVGÖR OM HANS ERKÄNNANDE ÄR LÖSNINGEN PÅ PALMEMORDET
https://www.amazon.com/dp/B018OHXK4I
DOMEN ÖVER DÖD MAN – en spännande vikingaroman från den tidigaste vikingatiden.
https://www.amazon.com/dp/B01882R4XM
DÖDEN PEGGAR UPP – en svensk golfdeckare där golfaren kärleksfullt gisslas.
https://www.amazon.com/dp/B017LAU7VS
MIN VENN PÅ ANDRE SIDEN – norsk översättning av boken om den svenske konstnären Friedrich Jürgenson som upptäckte röstfenomen från en fjärde livsdimension, med hänvisning till en website med ett 30-tal inspelningar på tape recorder. Finns som bok på svenska på förlaget http://www.parthenon.se
https://www.amazon.com/dp/B01D8HHD8I  MIN VENN PÅ ANDRA SIDEN – norsk översättning av boken om Friedrich Jürgenson som upptäckte röstfenomen från en fjärde livsdimension – med hänvisning tilll en web-site med ett 30-tal spännande inspelningar på tape recorder.
https://www.amazon.com/dp/B017LAU7VS DÖDEN PEGGAR UPP – en svensk golfdeckare deär golfaren kärleksfullt gisslas.
https://www.amazon.com/dp/B017LAU7VS
MIN VENN PÅ ANDRA SIDEN – norsk översättning av boken om Friedrich Jürgenson som upptäckte röstfenomen från en fjärde livsdimension – med hänvisning tilll en web-site med ett 30-tal spännande inspelningar på tape recorder.
https://www.amazon.com/dp/B017LAU7VS