Spännande e-böcker för endast 8 dollar

Med en e-bok kan du få spännande och intressant läsning för under 100-lappen. Pröva de här e-böckerna av Anders Leopold för endast 8 dollar styck.
JAG SKÖT OLOF PALME – DU AVGÖR OM HANS ERKÄNNANDE ÄR LÖSNINGEN PÅ PALMEMORDET
https://www.amazon.com/dp/B018OHXK4I
DOMEN ÖVER DÖD MAN – en spännande vikingaroman från den tidigaste vikingatiden.
https://www.amazon.com/dp/B01882R4XM
DÖDEN PEGGAR UPP – – en svensk golfdeckare där golfaren kärleksfullt gisslas.
https://www.amazon.com/dp/B017LAU7VS
MIN VENN PÅ ANDRE SIDEN –boken om den svenske konstnären Friedrich Jürgenson som upptäckte röstfenomen från en fjärde livsdimension med hänvisning till en website med ett 30-tal inspelningar på tape recorder.
https://www.amazon.com/dp/B01D8HHD8I

Annonser

LIKFYND KAN KASTA NYTT LJUS ÖVER MORDET PÅ VICTOR GUNNARSSON MISSTÄNKT FÖR MORDET PÅ OLOF PALME

Jag har fått meddelande i ett krypterat mail från en före detta agent i SBI (North Carolina State Burea of Investigation – delstatlig motsvarigthet till FBI), numera pensionerad, som deltog i utredningen av mordet på Victor Gunnarsson. Jag telefonintervjuade honom i juni 1997 före rättegången mot polismannen LC Underwood, anklagad och livstidsdömd för mordet på Gunnarsson.  Vi har under åren haft viss mailkontakt. Agent TB (fejkade initialer då jag lovat hålla honom anonym) har inte glömt mitt engagemang i ”The case Gunnarsson” och han har lovat höra av sig om något inträffade. Det har han nu gjort.
TB uppger att man funnit resterna av två manliga kroppar i ett nedlagt gruvschakt i norra Virginia.  Dateringen verkar stämma då döden troligen inträffat för cirka 20 år sedan. De båda männens kranier uppvisar skottskador i huvudet.
Juni 1997 försvann Brandon Shelton – som i förhör uppgett att Gunnarsson berättat att han mördade Sveriges premiärminister Olof Palme – och Michael Blackwelder från Salisbury, när rättegången mot polisman LC Underwood inleddes. Shelton hade inför två olika vittnen erkänt att han och Blackwelder kidnappat Gunnarsson i hans lägenhet, kört 30 mil med honom i bagageutrymmet och avrättat honom med två skott i en skogsdunge.
Underwood dömdes mot sitt ivriga nekande till livstids fängelse plus 40 år och har vid flera överklaganden vägrats resning. Sheltons erkännande betraktades som fyllesnack och var inte trovärdigt och någon egentlig utredning gjordes ofattbart nog inte förrän han försvann. Men TB har hela tiden varit klart övertygad om att Underwood är oskyldig , vilket  jag också är efter flera års kontakt med Underwood . Se http://www.leopoldreport.com/LRsajt32.html.
TB sa till mig, vilket också framgick i rättegången:
-Det finns inga fysiska bevis, såsom hår, fibrer eller fingeravtryck som placerar Underwood i Gunnarssons lägenhet och knyter honom till mordet. Jag har inte heller funnit några tecken på att Underwood och Gunnarsson någonsin träffats. Vilket ju också Underwood hävdat.
Däremot hade Blackwelder nyckel till lägenheten då han en tid bodde hos Gunnarsson, som ansågs vara bisexuell, och enligt flera vittnen hade ett förhållande med honom.
Mordet på Victor Gunnarsson var enligt domen svartsjuka då Gunnarsson umgåtts med Underwoods f d fästmö. Men även i Sheldons fall skulle det ha rört sig om svartsjuka då Gunnarsson haft ett förhållande med dennes hustru. Ändå finns det omständigheter som visar att allt kan ha varit effektivt  arrangerat och att bevis mot Underwood planterats.  Bl a 17 hårstrån från Gunnarssons huvud som placerats på en matta i bagageluckan och inte upptäckts trots flera dammsugningar vid olika tillfällen – men plötsligt fanns där.
Om det är Sheltons och Blackwelders kroppar man hittat – DNA-analys kommer att genomföras  – och att de avrättats, öppnas perspektivet , vilket jag av olika omständigheter tidigare antytt, att de tystats då deras roll i mordet på Gunnarsson kan ha varit professionellt välplanerat.  Motivet skulle då vara hans kunskaper om mordet på Olof Palme och hans behov av att prata och skriva om detta.  Bl a hotade han med en förtalsprocess i Sverige mot Tidens förlag och författarna till boken ”Han sköt Olof Palme”,  undertecknad och Gunnarssons förhörsledare Börje Wingren.  Det borde ha funnits starka krafter som inte ville se honom i en svensk rättssal.
Hela bakgrunden och förhöret med Shelton redovisas i e-boken ”Jag sköt Olof Palme – DU avgör om hans erkännande är lösningen på Palmemordet”. http://www.amazon.com/dp/B018OHXK4I
Läs också här på leopoldreport.wordpress.com om mitt slutliga ställningstagande efter 30 års grävande,  ”Case closed”.

Ett verk av diktaturers kreatur och satans mördare

30 år efter mordet på Olof Palme
En internationell konspiration som aktiverade den sydafrikanska mördarregimen och fick en svensk extremist att avlossa det dödande skottet

Jag har under de 30 år som jag som journalist engagerat mig i utredningen av mordet på Olof Palme publicerat min dåvarande ståndpunkt på http://www.leopoldreport.com  Den har baserats på uppgifter som vid olika tillfällen funnits tillgängliga. Mycket har tillkomligt, mycket har blivit inaktuellt. Nya fakta har dykt upp, tips från initierade källor har förändrat bilden. Tyvärr har det blivit så att det som gällde den ena dagen inte gjorde det nästa dag. Man hankar sig fram, men att förakta konspirationsteorier är helt fel, de måste finnas på vägen fram mot sanningen.
Jag har också nått fram till en slutpunkt i mitt sökande efter svaren Varför? Vilka? Vem? och redovisar den i min bok och håller mig så gott det går mest till fakta, inte till gissningar och troende som många kastar ur sig utan att ha tillgång till dessa.
Den väg jag ser fram till skotten på Sveavägen kan du läsa om på http://www.leopoldreport.com och i min e-bok ”Jag sköt Olof Palme” och själv ta ställning till vem som sköt Olof Palme. Jag trodde aldrig han var kapabel att klara av det. Nu vet jag att han både hade styrka, mod och galenskap för att göra det: Åke Lennart Victor Gunnarsson sköt Olof Palme.
För mig är det nu Case closed!
Här får du veta bakgrunden till mitt ställningstagande.

Den 28 februari för 30 år sedan sköts Sveriges statsminister Olof Palme, tillika fredsmäklare i kriget Iran-Irak, ner på öppen gata i centrala Stockholm.
Chockad men med alla taggar ute inledde jag redan dagen efter en journalistisk verksamhet helt inriktad på att söka svar på frågorna: Varför? och givetvis: Vem eller vilka?
Jag var då reporter på Expressen sedan 11 år efter 13 år på Aftonbladet.
Ett skäl till min starka reaktion var inte bara delaktighet i den nationella chocken över att vår statsminister mördats mitt ute på stan i Stockholm – utan den omedelbara hämndkänslan att vilja slå tillbaka mot de skurkar som berövat oss en människa som jag anser hade både styrkan och hjärtat att bidra till en bättre värld.
    De sydafrikanska dokument som Leopold Report publicerar ger sammantaget en odiskutabel bild av sanningen bakom arpartheidregimens planläggning och genomförande av mordet.
I min bok ”Jag sköt Olof Palme”, publicerad som e-book i november 2015 på

http://www.amazon.com/dp/B018OHXK4I

presenterar jag ett material som i vissa viktiga delar aldrig offentliggjorts. Jag låter läsaren ta ställning till om Åke Lennart Victor Gunnarsson, den så kallade 33-åringen, på grund av omständigheterna avlossade det dödande skottet. Något han själv avslöjade inför två olika vittnen innan han själv mördades den 3 december 1993 i North Dakota

   Jag kan också efter en omfattande research visa att denna aktion var resultatet av en internationell konspiration med rötterna i USA:s adiminstration och säkerhetstjänster. Beviset för detta lägger vi fram i vår artikelserie om bl a de professionella informationssvindlarna. Deras roll avslöjas i Granskningskommissionens (GK) betänkande 1999 och blir därmed beviset på en konspiration.

De tre informationssvindlarna professor Robert Harkavy, vapenhandlare William Herrmann och litteraturprofessorn Oswald LeWinter tar stor plats i GK:s rapport och kan spåras rakt bakåt till den amerikanska underrättelsetjänsten. Deras uppdrag var med säkerhet att med desinformation sabotera mordutredningen.

Bakom attentatet mot Olof Palme låg utan minsta tvekan ett omfattande samarbete mellan flera underrättelsetjänster – framförallt i Chile och Sydafrika – och organisationer och institutioner som styrdes av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA. Men också av en gruppering i Sverige, i sydafrikadokumenten kallad ”The Upsala group”, som enligt uppgifter i flera olika dokument försåg den sydafrikanska militära underrättelsetjänsten med uppgifter om Olof Palme och det stora antiapartheidmötet som hölls i Folkes hus i Stockholm en vecka före mordet.

Det kan vara svårt att ur en professionellt sammansatt grupp urskillja en gärningsman. Han kan vara avsedd som ett redskap eller ”a scapegoat” som den nationella polisen fångar in. Kanske en extremist som under stark påverkan och med asssistans genomför handlingen. Det är också den tydliga bilden av Gunnarssons medverkan.

Leopold Report publicerar ett manifest författat av Viktor Gunnarsson 1987 som refuserades av Bonniers förlag. Jag skrev ett brev till Gunnarsson och erbjöd mig att skriva hans bok. Han svarade att han själv författade en bok i vilken han skulle berätta allt. Nej, där finns inte ett erkännande men mellan raderna kan man urskilja både skuldkänslor och ånger.

   Victor Gunnarsson blev indragen i utredningen av mordet på Olof Palme som misstänkt gärningsman. Två förundersökningar påbörjades och lades ned. Under två års tid vid olika tidpunkter utsattes han för telefonavlyssning och fick sitt pass indraget.

Den 2 augusti 1989 avfördes han helt från mordutredningen. Då hade den tungt kriminellt belastade 40-årige Christer Pettersson dömts till livstids fängelse som skyldig till mordet på Sveriges statsminister. Men han friades i hovrätten och högsta domstolen vägrade att ge honom resning. Så var man tillbaka på ruta ett. Vem sköt Olof Palme?

Gunnarssons medverkan ifrågasattes inte från början av spaningsledningen. Men han avfördes därför att man tvivlade på att han var kapabel att genomföra attentatet som gärningsman. Både mordkommissionens chef Arne Irvell och den första chefsåklagaren i det här ärendet, Anders Helin, sa till mig att de var ganska säkra på att han medverkat.

  Det de inte gjorde i utredningen var att ta del av hans galna manifest – som jag förfogat över i snart 30 år och 1988 kopierade och sände över till Palmegruppen och publicerade först 2015 på www.leopoldreport.com/manifest.html – och ställa detta mot vittnesmålen, 30 timmars förhör med Gunnarsson  och de faktiska omständigheterna på och kring mordplatsen. Och inte minst de anonyma hotelsebrev han bevisligen skrev riktade mot flera ledande socialdomokratiska politiker i vilka han fritar ”33-åringen”. Det är den kombinationen jag gjort, vilken visar att Gunnarsson var tillräckligt galen, hade ett inneboende hat mot Palme och socialdemokraterna, såg sig som en befriare och hjälte när ”förrädaren” Palme nu skulle stoppas i sina försök att leda Sovjetkommunismen in i Västeuropa, för att genomföra det han för flera vittnen berättat: mörda Palme. Dessutom i USA för två vittnen erkänt att han sköt Sveriges premiärminister.

Jo, han hade både modet och styrkan att i verkligheten uppträda som sin idol Clint Eastwood och på grund av omständigheterna bli Palmes baneman. Mitt material är inte gissningar och spekulationer i särskilt hög grad. Jag har varit ytterst noga med att lämna över fakta – bl a de viktigaste vittnesmålen från mordplatsen och timmarna efter mordet där signalement och annat pekar ut Gunnarsson – till läsaren för ett slutligt ställningstagande, kanske som en sorts jurymedlem: skyldig eller inte skyldig? Om detta kan du läsa i min e-book som inte kostar mer än 8 dollar på

 www.amazon.com/dp/B018OHXK4I

Trots att jag inte var politisk journalist – eller rättare: trots att jag var journalist – hade vi privat vid sidan om politik och journalistik blivit vänner och träffades när tillfälle gavs över ett glas konjak. Jag kände mig hedrad av att vara en av de journalister som fanns i den grå zonen kring Palme och som han öppet kunde föra ett resonemang med utan att riskera att dagen efter få läsa om det på en kvällstidnings löpsedel. Detta bidrog också till att förstärka den ilska och bitterhet jag kände och fortfarande känner över att maktgalna män gavs möjlighet att tysta en man som med demokratiska medel bekämpade ”dessa diktaturers kreatur och satans mördare” – för att använda Olof Palmes egna ord. För så här är det – det är min absoluta övertygelse efter att i 30 år på olika sätt aktivt grävt kring mordet och följt utredningen:

   Olof Palme mördades därför att han avsåg att inför sin uppdragsgivare FN avslöja USA:s drog- och vapenhandel med Iran – det som blev den s k Iran-Contras-affären. Sannolikt fick han vetskap om den amerikanska säkerhetstjänsten CIA:s smutsiga hantering sedan han vägrat att låta USA få använda den svenska vapentillverkaren Bofors legala vapenrout. Attentatet i Stockholm möjliggjordes genom ett samarbete mellan maktgalna ledare för världens största ”demokrati” USA och de båda fasciststaterna Chile och Sydafrika. Motivbilden förstärks av att Palme var en högröstad auktoritet inom världspolitiken när det gällde att fördöma Pinochets blodbesudlade militärdiktatur och Sydafrikas lika blodiga apartheidpolitik.
Man kan också säga att motivet för USA att få bort Palme var hans vilja att skapa en kärnvapenfri zon i Norden. Det skulle äventyra västmakternas strategiska upplägg och t ex få Danmark och Norge att lämna Nato. Det skulle fullständig förändra styrkeförhållandena i Västeuropa.

   Om USA:s drog- och vapenhandel
avslöjats av Olof Palme i FN kring årsskiftet 1985 -86, egentligen ett självständigt illegalt agerande av CIA under chefen William Casey och vicepresident George Bush, hade denna monumentala världsskandal inte bara sänkt Reagan-administrationen utan också satt stopp för Irans s k heliga krig och gett segern till Irak och Saddam Hussein.
Det går att förstärka motivbilden ytterligare – men visst räcker det här. Fredsmäklaren Olof Palme med stor inblick i Iran/Irak-kriget, måste till varje pris bort – och vi vet i dag att när han väl undanröjts tilltog de illegala vapenaffärerna med Iran. Iranierna betalade bl a i droger som sedan via CIA:s spindelnät såldes till ungdomar i USA. Pengarna som kom från knark- och vapenförsäljningen användes bl a för att beväpna Contras-rebellerna i deras kamp mot Sandinist – kommunisterna för att ta tillbaka Nicaragua. Allt ekonomiskt och militärt stöd till Contras hade förbjudits av kongressen och då gick man den här omvägen. Skälet till att vapenhandeln fortsatte sedan gisslan släppts när Ronald Reagan installerades i januari 1981 var ren utpressning från de muslimska extremiströrelserna. USA hade gått i en fälla. Ett avslöjande hade krossat Reagan-administrationen. Nu fick man betala – och FN:s fredsmäklare Olof Palme utgjorde ett starkt hot.

   I sin iver att legalisera de olagliga vapenleveranserna tog den drivande kraften bakom den illegala verksamheten, Oliver North, enligt bl a ett CIA-vittne, Gene Tatum, kontakt med Sveriges statsminister Olof Palme med en begäran att få tillgång till boforsrouterna och därmed de s k användarcertifikaten. Bofors använde sig också av en illegal väg som stoppats av Palme. Men North begick misstaget att tro att den svenska regeringen var helt införstådd med Bofors agerande, både legalt och illegalt.
När Palme, enligt Tatum, fick frågan sade han inte bara nej utan meddelade att han skulle avlägga en rapport till sin uppdragsgivare, FN.
Hör Tatum berätta i en radiointervju i Los Angeles den 14 juli 1997 om mordet på Olof Palme initierat av vicepresident George H W Bush och hans hemliga mordkommande OSG 3. Intervjun är på 1 timma och 14 minuter och ger hela bakgrunden som ledde fram till Iran-Contras-skandalen.

   När avslöjandet kom först hösten 1986, ett drygt halvår efter mordet på Palme, hade Reagan-administrationen redan fällt ut sina fallskärmar och vidtagit lämpliga åtgärder. Många av de som skulle kunna ha vittnat i det som sedan blev Iran-Contras-affären (Irangate) – inte minst Olof Palme – hade drabbats av trafikolyckor, flyghaveri, ”hjärtinfarkt” eller begått ”självmord”.
   Om allt detta finns praktiskt taget ingenting i Palmeutredningen.
Landshövding Lars-Eric Ericsson, som tog över Granskningskommissionen efter exhövdingen Sigvard Marjasin, framförde skarp kritik mot Palmeutredningen när betänkandet lades fram 1999:
-Det finns internationella spår som aldrig har utretts ordentligt. Bl a vapenhandeln och Bofors affärer och Palmes roll som medlare i kriget Iran-Irak. Det är förvånande att arbete inom rättsväsendet kan bedrivas på det här sättet särskilt när det gäller mordet på Sveriges statsminister.

I Chile satt diktatorn Agosto Pinochet och gjorde allt för att förhindra en gryende demokratiseringsprocess. Olof Palme var en av ledarna i världen som stöttade denna process ledd av den chilenske oppositionsledaren, kristdemokraten Gabriel Valdes, som besökt Palme i Stockholm en månad före mordet.

I Sydafrika satt den blodbesudlade presidenten PW Botha och svor ve och förbannelse över Olof Palme som började få en hel värld med sig i kampen mot apartheid och genomförandet av en blockad mot sydafrikanska varor.

Det är alltså min absoluta övertygelse att här förekom ett samarbete som mynnade ut i att apartheidregimen tog initiativet till att neutralisera Palme – att helt enkelt tysta honom.

   Det som bidrog till att få Palmeutredningen att falla sönder och samman svarade dåvarande spaningsledaren Hans Ölvebro för.

Han och några kollegor besökte FBI i USA för att framställa en s k gärningsmannaprofil. För att experterna skulle kunna komponera den krävdes korrekt information om Palmes situation. Det häpnadsväckande var att Ölvebro helt missledde FBI:s experter med att konstatera att det inte fanns någon uttalad hotbild mot Palme vid tiden för mordet. Senare fastslog en av experterna, Robert Ressler, att informationen de fick var anpassad till en ensam missanpassad gärningsman. En Christer Pettersson alltså.

Profilexperten Gregg McCrary sa i en intervju med TV:s Lars Borgnäs om sitt inledande samtal med de svenska besökarna från Palmegruppen:
-Ja, de sa att det inte pågått något som var politiskt kontroversiellt just då. Det skapade en plattform för vår bedömning att det då i stället rörde sig om en ensam gärningsman, en mentalt störd enstöring.

    Så spräckte Ölvebro det som kanske kunde ha lett fram till spaningsarbete på det internationella planet. Hans bedömning och information var ju sanslös. Detta var den faktiska situationen::
* Palmehatet var väl utvecklat vid den här tiden med flera extremgrupper i Sverige och utomlands (EAP) som en gång för alla ville ha bort Palme.
* Palme skulle besöka Sovjet i april. Det om något kan ha fått sinnet att rinna över hos någon av dessa personer.
* En grupp sjöofficerare protesterade offentligt mycket skarpt mot att Palme ”försvarade” Sovjets u-båtskränkningar (vilket kunde ha fått en av dem att dra tjänstevapnet).
* Medlaruppdraget Iran-Irak var inne i ett mycket känsligt läge och Palme hade stoppat en eller flera av Bofors illegala vapenleveranser med Iran som slutstation vilket direkt kunde ha utgjort ett hot fr&aringn ayatollorna.
* En månad före mordet uppsöktes Palme i Stockholm av Gabriel Valdes, den chilenska oppositionens ledare mot juntan. Samtalet gällde det förestående parlamentarikermötet i Chile, första steget mot demokrati. Palme var i högsta grad involverad i propagandan mot Pinochet och dennes bödlar. Hans stod också under dödshot av den chilenska juntan sedan 1976 – se www.leopoldreport.com/FN.html
* Veckan före mordet deltog Palme i ett stort anti-apartheidmöte i Folkets hus i Stockholm tillsammans med ANC-ledaren Oliver Tambo där han i skarpa ordalag fördömde den sydafrikanska apartheidregimen. Enligt den dokumentation som Leopold Report nu publicerar kände den sydafrikanska underrättelsetjänsten med hjälp av en svensk grupp i Uppsala till allt om mötet redan i januari 1985. Olika källor pekade också ut den sydafrikanske superspionen och kallblodige mördaren Craig Williamsson som organisatör bakom mordet. Detta framgår också av dokumenten.

Jag har under de 30 år som gått publicerat min dåvarande ståndpunkt på Leopold Report. Den har baserats på uppgifter som vid olika tillfällen funnits tillgängliga. Mycket har tillkomligt, mycket har blivit inaktuellt. Nya fakta har dykt upp, tips från initierade källor har förändrat bilden. Tyvärr har det blivit så att det som gällde den ena dagen inte gjorde det nästa dag. Man hankar sig fram, men att förakta konspirationsteorier är helt fel, de måste finnas på vägen fram mot sanningen.
Jag har också nått fram till en slutpunkt i mitt sökande efter svaren Varför? Vilka? Vem? och redovisar den i min bok och håller mig så gott det går mest till fakta, inte till gissningar och troende som många kastar ur sig utan att ha tillgång till dessa fakta.
Vägen fram till skotten på Sveavägen kan du läsa om på http://www.leopoldreport.com och i min e-bok ”Jag sköt Olof Palme” och själv ta ställning till vem som sköt Olof Palme. Jag trodde aldrig han var kapabel att klara av det. Nu vet jag att han både hade styrka, mod och galenskap för att göra det: Åke Lennart Victor Gunnarsson sköt Olof Palme.
Case closed!

Anders Leopold 30 år efter mordet på Olof Palme.

Bojkotta försäkringsbolaget if!

Bojkotta försäkringsbolaget if!
I en bransch där människor mot  betalning ska få trygghet mot oväntade händelser i livet krävs av försäkringsbolagen både moral , medmänsklighet och anständighet. När ett försäkringsbolag agerar som if i det här fallet och ställer detta åt sidan, har man inte bara skadat branschen utan människors tro på att det går att få  köpa sig trygghet mot de faror som lurar på vägen genom livet. If:s agerande i det fall du här under kan ta del av saknar just dessa hörnstenar i försäkringsbranschen, därför uppmanas alla som läser detta, att bojkotta IF till dess ansvariga på detta försäkringsbolag öppet medger att man gjort en felbedömning av grövsta slag och korrigerar detta.
https://www.youtube.com/watch?v=SZ976dPlBoQ&feature=youtu.be

 

”Jag sköt Olof Palme” DU avgör om hans erkännande är lösningen på Palmemordet

http://www.amazon.com/dp/B018OHXK4I

Jag sköt Olof Palme”
Titeln på den här boken är han själv upphov till.
Åke Lennart Viktor Gunnarsson, kallad ”33-åringen”, anhållen en vecka som misstänkt gärningsman för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme den 28 februari 1986, mördades den 3 december 1993 i North Carolina, USA. Där berättade han kort före sin död vid två olika tillfällen för två personer, att han sköt Sveriges statsminister Olof Palme.
Jag kommer att återge förhören med dessa personer i sin helhet. De ger oss också en bild av Viktor Gunnarssons sista tid i livet i USA, sedan han 1991 efter flera mordhot mer eller mindre flytt från Sverige. Eller, som han själv skriver i det manifest han författade ett år efter mordet, och som jag återkommer till i olika sammanhang:

Själv har jag redan beslutat mig för att utvandra temporärt. Mitt principiella skäl: Polis, åtskilliga massmedia och en mindre del av befolkningen har skamfilat mitt personliga rykte så pass, att man i själva verket ödelagt mina chanser att avancera inom samhällsgemenskapen i Sverige.

Jag skriver direkt till dig som läsare. Jag vill gärna se dig i rollen som en sorts jurymedlem i det som borde ha blivit vår tids största brottmål. Du får då också se mig i åklagarens roll.
Du får ta del av utdrag ur 30 timmars hemligstämplade förhör med Gunnarsson, där han får möjlighet att komma med förklaringar och försvar.
Du får, ur ett urval av drygt etthundra i Palmeutredningen hemligstämplade vittnesmål och hans eget manifest, en klar bild av Viktor Gunnarssons uppriktiga skräck för sovjetkommunismens spridning in i Västeuropa, om hans avsky och hat mot socialismen, de styrande socialdemokraterna och framför allt Sveriges statsminister Olof Palme. Men du får också ta ställning till hans hätska politiska uttalanden och hans religiositet, som stod i stark kontrast mot hans flitiga biobesök, där han såg våldsfilmer med sina idoler Clint Eastwood, Sylvester Stallone och Eddie Murphy som hjältarna. Omvittnat var också hans tvära kast i humöret, från en glad och älskvärd människa till en svårkontrollerad ilsken och hotfull person.
Du får också med hans egna ord ta del av den världsbild han format genom flitigt läsande av böcker och utländska tidningar och omfattande resande. Hans språkkunskaper ansågs vara imponerande liksom hans kunskap om det världspolitiska spelet, i vilket ”han såg USA som ängeln och Sovjetunionen som djävulen”.
Du får läsa några hotfyllda anonyma brev, som jag bevisar att han författat, i vilka han fritar ”33-åringen” och hotar Sveriges justitieminister och två toppolitiker inom socialdemokratiska regeringen till livet.
Du får läsa och ta ställning till sydafrikanska dokument, som i min framställning visar att apartheidregimen planlade och genomförde mordet på Olof Palme i samarbete med den amerikanska underrättelsetjänsten CIA och en svensk extremistgrupp, i dokumenten i flera olika sammanhang kallad The Upsala Group, i vilken, enligt min slutsats, Viktor Gunnarsson ingick.
Viktor Gunnarsson får gå i svaromål i de bandade förhören, då hans försvarsadvokat ständigt var närvarande, och i sitt omfattande manifest. Slutligen får han bedyra sin oskuld i ett brev till Lisbet Palme.
Du får ta del av ett material i Sveriges största kriminalfall, där verkligheten i stora stycken överträffar dikten, som inte i rimlig omfattning utretts, utan för oss journalister och den allmänhet vi har ansvar att rapportera för, dolts under hemligstämpeln.
Du får därefter besvara den slutliga frågan:
Var det Åke Lennart Viktor Gunnarsson, som en följd av omständigheterna, avlossade det dödande skottet mot Sveriges statsminister Olof Palme i hörnet Sveavägen-Tunnelgatan den 28 februari klockan 23.21.20?

http://www.amazon.com/dp/B018OHXK4I
leopoldreport@gmail.com

 

Palmemordet: Äntligen bevis på en statskontrollerad konspiration

Äntligen – efter 24 år – går det att bevisa att mordet på FN:s fredsmäklare i kriget Iran – Irak och Sveriges statsminister Olof Palme 28 februari 1986 var en konspiration – en amerikansk statsdirigerad konspiration. Och inte ett verk av en ensam förvirrad galning typ Christer Petterson.

Bevisen har funnits där hela tiden i Granskningskomissionens (GK) betänkade från 1999 men ingen har tidigare lagt det pussel som jag tillsammans med två utländska medarbetare, experter på underrättelsetjänsternas verksamhet sedan andra världskriget slut, efter ett par års research genomfört.

Jag är alltså en av få journalister som fortfarande orkar gräva i dyngan kring mordet Olof Palme. Mitt material har jag publicerat som reporter på Expressen och sedan på den egna websiten www.leopoldreport.com sedan 1998.

Nu går vi gemensamt ut med en artikelserie som även inom kort publiceras på engelska och i denna pekar vi ut och namnger tre professionella informationssvindlare – som levde ett osannolikt dubbelliv – vilka saboterade mordutredningen från 1990 – 1995. Deras omfattande desinformation och deras faktiska bakgrund, som leder till den amerikanska underrättelsetjänsten, är det avgörande beviset för vårt påstående.

Vi kan dokumentera att:

1.De ingick i en grupp som kände varandra och arbetade för ett gemensamt mål att sabotera mordutredningen med tre olika historier.

2.Vi kan koppla gruppen till amerikansk underrättelsetjänst.

3.De fick skydd av FBI när Palmeutredningen (PU) kom med sina förfrågningar om två av dem, och FBI gjorde sitt yttersta för att täcka över känd information och ljuga för PU.

4. Som desinformationsgrupp hade de uppdrag att hålla ut så länge som möjligt genom att störa PU.

5.Mycket tyder på att deras uppdragsgivare på förhand hade bestämt att de två som utpekade CIA som skyldigt till mordet när tiden var inne skulle avslöjas som bedragare och därmed höja tröskeln för fortsatta PU-efterforskningar mot CIA, och dessutom skapa oenighet inom PU.
 
GK ställde frågan: : ”Hur ska ett statsmannamord med misstänkt internationell bakgrund över huvud taget kunna utredas”? Kommissionen konstaterade att knappt någon utredning av CIA hade förekommit och ansåg att för att finna en eventuell operation ledd av t ex CIA måste man få en helt annan kraft- och kompetenssamling och en grundanalys som helt saknas i Palmeutredningen (GK sid 685-686). Det är den vi nu har genomfört.

Det tre informationssvindlarna som presenteras i artikelseriens inledning är:

Professor emeritus Robert  Harkavy.  Harkavy var professor vid Pennsylvania State University, ett av delstatens två största universitet. Hans bakgrund och arbete är så omfattande och imponerande att det med en gång framgick att det inte var en typisk lögnare och bedragare vi hade att göra med. Vad fick en man med så stort förtroende och så solida kunskaper att störa svenska myndigheter med desinformation?  Huvuduppslaget om professor Harkavy finns i GK på sidorna 504 – 508. Av det framgår det att han fick hålla på med sin verksamhet från januari 1990 till mars 1995.

Före detta vapenhandlaren William Herrmann. Han tar stor plats i mordutredningen. Han bedrev enligt GK sin informationssvindel mellan 1991 och 1993. Hans uppgifter till de svenska mordutredarna om sin sagolika militära karriär var en ren bluff. I själva verkat var han en av CIA:s viktigaste vapenhandlare i Iran/Contras-affären och CIA och FBI agerade så att han hölls borta från de uppmärksammade kongressförhören. När mordutredarna i Sverige försökte få information om William Herrmann blev svaret från FBI: ”Intet känt om William H” (GK sid 444).

Litteraturprofessorn och agenten Oswald LeWinter. Han levde ett osannolikt dubbelliv som professionell informationssvindlare, underrättelseagent och infiltratör under täcknamnen ”Y”, ”Razin”, ”Rasine”, ”Ibrahim Razin”.

Men han var (är) en rätt känd litteraturprofessor, diktare och författare bl a till boken ”Shakespear in Europe” . Han hade verkat som psykolog och sysslat med politik på toppnivå. Han blev från 1970 och några tiotal år framåt anlitad av CIA och FBI som agent för underrättelser, desinformation, provokation och infiltration i en lång rad operationer. Dessutom anlitades han för uppdrag inom det militära.

Oswald LeWinter är den informationssvindlare som gjort mest skada i Palmeutredningen. Till detta fick han från början till slut mycket god hjälp av FBI – så mycket att det framstår som avsiktligt sabotage mot mordutredningen.

En av de journalister som jagade LeWinter var tyska Der Spiegels Washington-korrespondent Martin Killian. Hösten 1988 fick han av tysk polis, som några år tidigare tillsammans med FBI samarbetat med LeWinter i en stor narkotikaaffär, besked om att LeWinter var agent för CIA, inte som fast anställd utan kontraktsagent.

I en TV-intervju 1988 med den amerikanske journalisten Robert Parry och Martin Killian om den spektakulära October Surprise-affären i samband med gisslandramat i Iran, sa LeWinter att han ”sagt något som var sant och något som inte var det”. En blandning av lögn och sanning som går att verifiera är också informationssvindelns grundprincip.

I vår utredning vill vi också göra det trovärdigt varför delar av den amerikanska underrättelsetjänsten just vid den här tidpunkten  valde att sätta igång ett angrepp på Palmeutredningen.

När detta är bevisat, kommer man att förstå att avsikten inte har varit att fria Christer Pettersson eller andra ensamma galningar. Det kommer också att framgå att det är dags att starta en ny Palmeutredning med all nödvändig expertis som öppet och ärligt kan samarbeta med amerikanska myndigheter för att bl a utnyttja informationssvindlarnas reella kunskaper om attentatet.

The murder of Olof Palme: New evidence on Disinformation Agents

Now we have the evidence:
Professional  American Disinformation Agents
Sabotaged the Investigation into the Murder of UN:s peace – mediator and Swedish Prime Minister Olof Palme.

* This is the first part of a series of articles in www.leopoldreport.com  that based on extensive investigation and analysis will show that the murder of Olof Palme was a state-controlled operation.

* In our work, we have i. a. studied murders of state leaders around the world since World War II, and collected knowledge about the operational aspects associated with planning, preparations, implementation, and post-murder operations. In all these phases, the intelligence services make use of their own disinformants. The deception often has as a consequence that the investigation based on their information is wrecked, interrupted or entirely closed. This is also the intention.

* A disinformation strategy may also include using disinformation that actively sabotages the murder investigation as such, and causes such damage that finding the solution to the murder becomes almost impossible.

* Several examples of this kind will be put into evidence with regard to the investigation of the Palme murder.

1. They were part of a team of people who knew each other and worked towards a common goal to sabotage the murder investigation, with three different stories.

2. We can link the group to US intelligence.

3. They were protected by the FBI when the Palme Investigation Group submitted inquiries about two of them. The FBI did its utmost to cover up known information, and lied to the Swedish Murder Investigation Group.

4. As a disinformation team, they were tasked to continue disturbing and sabotaging the Investigation Group as long as possible.

5. Their superiors had in advance decided that the two of them who identified the CIA as guilty of the murder of the PM at a convenient time would be revealed as fakes. This would raise the threshold for continued investigation directed towards the CIA in general, and cause internal conflicts within the Investigation Group.

One of the professional  American Disinformation Agents presented in our investigation is Robert Harkavy. He was a professor at Pennsylvania State University, one of the state’s two largest universities. His background and work is so extensive and impressive that it immediately was clear that we are not dealing with a typical liar and deceiver. What made a man of this calibre, who had been so much trusted and had so extensive competence and knowledge, engage in disinformation and activities against Swedish authorities?

The CV shows that Harkavy throughout his career was highly integrated in the entire US military and security establishment. His work focused on conflicts and wars in the Third World, low intensity warfare, psychological warfare, etc. from an official US point of view. His work has been based on information from and engagement for the military and civilian US intelligence services. There is therefore reason to believe that Harkavy has had access to the deepest secrets of the American defence and security establishment.

The Commission’s (Granskningskommissionens report 1999) main discussion about Harkavy can be found in the report’s pages 504-508. It appears that he was allowed to keep up with his activities from January 1990 until March 1995.

GK:
”The discussion about Professor Robert H. speaks for itself. Robert H. must realistically be regarded as a disinformant, and has as such been allowed to draw excessively on the investigative capacity. The Investigation Group could at a fairly early stage have discarded his information. Instead, they conducted long conversations with him, thereby taking resources from the investigation. In this case, as well as for other disinformants, we miss the Police’s professional assessment about the informant’s capability, reliability and credibility.”

The other two men in our investigation is William Herrmann and Oswald LeWinter – living an unlikely double life.

Read moore about this on www.leopoldreport.com