Palmemordet: EN KAOTISK DIREKTKONFRONTATION DÄR GUNNARSSON UTPEKAS, MEN FLERA FELTOLKNINGAR GÖR ATT VITTNET UNDERKÄNNS

NYCKELVITTNET DEL 3.
Här ska du få följa med på större delen av direktkonfrontationen mellan nyckelvittnet Ibrahim Djalo och den anhållne och misstänkte statsministermördaren Victor Gunnarsson. Här talar ID i huvudsak franska och hans kommentarer översätts omedelbart av tolken. Senare när protokollen skrivs ut översätts de franska avsnitten av en annan tolk som kan gå noggrannare till väga korrigerar några av den första tolkens kommentarer till vittnets fördel. Men då har redan Gunnarsson släppts. När tveksamheter dyker upp citerar jag också tolken för att visa var missförstånd kan ha uppstått. När ID talar svenska står det ett litet s efter initialerna.
Vid konfrontationen deltog följande personer:
K G Svensson (KGS chefsåklagare), Lage Carlström (LC åklagare) Gunnar Falk (GF VG:s försvarare), Ibrahim Djalo (ID), Victor Gunnarsson (VG), Jane Sandell (Tolken), Börje Wingren (BW – Gunnarssons förhörsledare), Inge Uvemo (IU) och Dick Lönnblad (DL) – de båda sistnämnda ansvariga för förhören med ID.
(Börje Wingrens kommentarer inom parentes).

KGS (till VG): -Vi har ID till höger om mig. Har du sett
honom någon gång?
VG: -Nej, aldrig! Inte som jag kan minnas.
KGS: -Du pratar engelska, va? Franska också. Kan du prata lite engelska, prata på lite.
VG: -Do you speak English?
IDs: -Nej, jag pratar svenska.
(Gunnarsson säger några meningarna på engelska och sedan på franska.)
KGS: -Då kan du prata franska ett tag.
VG: -Ja, om ni vill prata franska med mig är det inga problem. Jag har inga problem med folk i Frankrike eller Spanien. Talar du spanska?
IDs: -Jag talar inte spanska. Jag talar inte portugisiska och spanska.
VG: -Portugisiska… portugisiska…
KGS: -Nu räcker det. Får jag fråga dig ID, har du sett och träffat Gunnarsson förut?
IDs: -Ja.
KGS: -Kan du tala om när och var?
IDs: -Jag tror det är den jag har mött.
KGS: -Var och när?
ID: -Jag tror det var på Döbelnsgatan.
KGS: -Du säger att du tror?
IDs: -Du tror?
KGS: -Du säger att du tror, är du inte riktigt säker?
ID: -Om han inte är maskerad… så tror jag att det är den mannen jag har mött.
KGS: -Det ser du ju att han inte är maskerad.
ID: -Men den dagen…
KGS: -Men du sa att den här mannen du träffade pratade engelska?
IDs: -Ja.
KGS: -Men att du inte kunde det… och du fortsatte med franska? Kunde den här mannen på Döbelnsgatan franska?
IDs: -Nej.
KGS: -Tycker du att Gunnarsson kan franska?
IDs: -Ja.
KGS: -Jaha, men du tror att det är Gunnarsson, då?
ID: -Det kanske det är om han inte är maskerad.
Tolken: -Om han inte var maskerad och inte ville tala franska.
(Här drar det ihop sig till klara missförstånd. Tolken lägger till något som ID inte säger: ”och inte ville tala franska.” Varför hon gör det är oklart men det förvirrar det fortsatta samtalet. Hon missförstår helt klart ID:s återkommande kommentar: ”om han inte är maskerad?”
Här begår tolken det första misstaget genom att översätta till ”om han inte var maskerad”. Tolken drar på egen hand slutsatsen att det handlar om någon maskering den där mordkvällen. I själva verket är det så att ID något sarkastiskt syftar på att mannen som kallas för Gunnarsson och sitter framför honom kan vara maskerad med en mustasch.Om han inte är maskerad, säger han och det syftar på den nuvarande situationen och den markerade mustaschen.)
KGS: -Om han inte ville tala franska?
ID: -Det finns pojkar här i Sverige som pratar mycket bra franska… men de pratar inte, de vill inte. De vill träna sin engelska … sin engelska.
KGS: -Du har hört Gunnarssons röst i dag, han talade först engelska sedan franska och sedan svenska här också. Vad tycker du om rösten? Överensstämmer den med den röst som den här personen på Döbelnsgatan hade?
ID: -Det finns en liten skillnad. Den här killen hade så bråttom. Han talade fortare.
KGS: -Men röstläge och sättet att prata, var det likt eller olikt?
ID: -Ja, men han hade mer bråttom, mer aktiverat… mera aktiverat.
KGS: -Den här mannen på Döbelnsgatan talade mer aktiverat?
ID: -Fortare… snabbare.
KGS: -Du sa tidigt att du trodde att Gunnarsson var identisk med den här mannen från Döbelnsgatan. Är det någonting i Gunnarssons utseende som du tycker inte stämmer med mannen på Döbelnsgatan?
ID: -För mig överensstämmer det. För mig är det det här. För mig överensstämmer det men det är det här med kläderna, uppträdandet och aktiviteten.
LC: -Jag har en liten fråga. Du, hade den här mannen du träffade på Döbelnsgatan någon mössa eller något på huvudet.
IDs: -Ja.
LC: -Vad var det?
ID: -Jag vet inte om han gjorde så här … hur som helst så var det någon huvudbonad, han hade någonting här … Det hängde ihop med kläderna, eller om det var en enkel kapuschong.
(Här kommer nu ID med det viktiga avslöjandet att det kan ha varit en kapuschong som var knäppt runt huvudet. Men tolken hänger inte med. I stället översätts ID:s kommentar med detta).
Tolken: -Jag vet inte om det var en mössa som man knyter här eller stänger här inunder halsen.
(Vi vet att Gunnarsson hade kapuschong med teddyfoder på sin knälånga rock och troligen hade den uppfälld och knuten. Men denna viktiga information missar man nu. I stället uppehåller sig Lage Carlström kring vad ID såg av mannens ansikte. Den röriga utfrågningen om han kunde se hakan, kinderna, munnen mynnar ut i att ID förklarar att det som var knäppt runt huvudet – alltså kapuschongen – gjorde det omöjligt att se några direkta detaljer i ansiktet.
ID förklarar hur han körde fram en bit och att mannen snabbt kom fram till den till hälften nervevade högra bilrutan.)
ID: -Så bad han mig verkligen att köra honom vart som helst. Och herrn här… jag är övertygad om att mannen här… Jag förlorade den personliga kontrollen, behärskningen när han sa ”jävla svartskalle” och ”ni kan få helvete…”. Jag åkte iväg med högsta fart. Olyckligtvis var inte radion på… Jag hade musik på, jag lyssnade på musik. Om jade hade vetat så hade jag tagit in honom i bilen och så skulle jag ha kört honom till polisen.
(Återigen pressar K G Svensson och Lage Carlström ID på om han vid något tillfälle kunde se ansiktet. Även advokat Gunnar Falk pratar om mannens ansikte. Men ID kan inte ge någon beskrivning av dennes utseende. Han berättar vidare:)
ID: -Mannen hade så bråttom, han hade inte tid… han drog i den här låsanordningen för att komma in i bilen… eftersom det på höger sida var någonting som var uppsvällt. Då trodde jag att kommer den här killen in i bilen så dödar han mig…
(Tolken översätter detta med eftersom det var något på höger sida som putade ut. Inte heller detta observeras eller kommenteras av någon. Men vad ID i själva verket beskriver är den väska som mannen hade innanför rocken och som bl a vittnet Nieminen vid trappan sett. Gunnarsson hade en ”proppad” axelremsväska som han lagt på ett bord på Mon Cheri. ID tyckte det verkade farligt, kanske ett vapen av något slag, och han blir rädd. Han berättar också att han, när han dagen efter fick höra om mordet på statsministern, själv kontaktade polisen.)
ID: -Det var ingen som bett mig, men jag kom för att säga vad jag sett. Jag tog mitt ansvar och komma… jag kom till polisen för att göra min anmälan och det var ingen som hade tvingat mig till det.
(Det är alltså ingen tvekan om att ID känt ett ansvar att berätta för polisen om mannen som till varje pris ville bli körd från platsen, när han dagen efter fick läsa om mordet på Olof Palme bara några minuter från den plats där han befann sig. Det gör att hans redogörelse förtjänar stor tilltro. Därefter avhandlas mannens hotfulla ”jävla svartskalle”, vilket skrämde ID till att köra ifrån honom. Slutligen frågar advokat Gunnar Falk om mannen som sitter bredvid honom är den man som ID såg på Döbelnsgatan den aktuella kvällen.)
GF: -Ska jag uppfatta det som att det kan ha varit en annan man?
ID: -Nej, det tror jag inte.
GF: -Nej, men varför säger du tror, då?
ID: -Om han hade varit maskerad… jag är inte blind advokaten.
GF: -Den mannen som du träffade på Döbelnsgatan den här kvällen, hade han exakt samma utseende som den man… bredvid mig?
ID: -Mm… samma beteende.
GF: -Är det ja?
ID: -Ja.
GF: -Bra. Så han hade mustasch..
ID: -Han kan ju sminka sig.
Där slutar konfrontationsförhöret. In i det sista är ID osäker på utseendet, och mustaschen förvirrar honom liksom den förvirrat Lisbet Palme och andra konfrontationsvittnen. Men han ger sig inte. Han tar igenkännandet på Gunnarsson beteende.
Vad som inte framgår av protokollet är att det hettade till ordentligt mellan ID och Gunnarsson. Och när ID kom in på detta med ”jävla svartskalle” var han så upprörd att han gjorde ansats att ta sig över bordet. Det var för en stund mycket spänt i rummet.
ID står fast vid sina uppgifter och K G Svenssons uppfattning att mannen inte är trovärdig är bara ett försök att försvara sitt eget handlande. Därtill lämnar ID två värdefulla upplysningar, nämligen att mannen hade en kapuschong på jackan vilken var uppfälld och knuten och att något putade ut till höger under jackan. Där hade den man som utan tvivel var mördaren en axelremsväska när han iakttogs av vittnet Nieminen och hennes sällskap någon minut efter mordet.
Detta är viktig information eftersom vi vet att Victor Gunnarsson hade både kapuschong på sin jacka och en axelremsväska. Men det nämns inte i samband med konfrontationsförhöret och inte heller senare.
På kvällen efter direktkonfrontationen, sedan K G Svensson släppt iväg Victor Gunnarsson, läggs ännu en betydelsefull pusselbit till vittnet ID:s bild av den aggressive mannen som ville bli körd från det heta området.
ID är efter konfrontationen rädd och begär skydd av polisen. Klockan 21 på kvällen kommer kriminalinspektör Dick Lönnblad och kollegan Agneta Kallur hem till ID. I det upprättade protokollet står det att han var upprörd och att vi inte hade förstått honom:
”Han tillfrågades och sade att den man han konfronterades mot är samma man som stannade honom på Döbelnsgatan. ID säger att mannen flåsade och upprepar återigen att han inte kände någon alkohollukt. Tillfrågad om det var något annat han tänkte på i samband med ‘flåsandet’ utropar ID: ‘Vitlök! Han luktade vitlök!”
Mannen med kapuschongen och den utputande rocken luktade vitlök när han flåsade in genom det delvis nervevade fönstret.
Inte nog med att vi vet att Victor Gunnarsson denna kväll hade en rock med kapuschong och en axelremsväska som han kan ha dolt under rocken – han luktade också vitlök!
Det noterade flickorna på Mon Cheri som träffade honom en dryg timme tidigare.