Palmemordet – VITTNET SOM SKULLE FÅ GUNNARSSON HÄKTAD PEKADE UT HONOM TVÅ GÅNGER MEN UNDERKÄNDES ÄNDÅ -Av Anders Leopold

NYCKELVITTNET DEL 1: DÖBELNSGATAN
Det s k nyckelvittnet i Gunnarsson-utredningen, afrikanen Ibrahim Djalo, bosatt i Stockholm, pekade vid två konfrontationer ut Victor Gunnarsson som den man han mött några minuter efter mordet på Olof Palme.
Hans berättelse om vad som hände på Döbelnsgatan fick chefsåklagare K G Svensson att besluta att begära honom häktad som ”skäligen misstänkt som gärningsman”.
Men när Svensson i förhörsledaren Börje Wingrens häktnings-PM läste att Djalo fått se ett konfrontationsfoto där Gunnarsson var med, ställde Svensson in häktningsförhandlingen – trots två utpekanden av Djalo och en rad vittnesmål om Gunnarssons uppträdande före och efter mordet.
Mordutredarna på våldsroteln ansåg att det var ett sanslöst handlande.
De var inte ensamma om att underkänna Svenssons agerande.
Justitiekansler Bengt Hamdahl lyssnade igenom den sista konfrontationen och skrev i sin rapport:
”Jag vill dock, efter att ha lyssnat till bandupptagning av det förhör varvid Gunnarsson och ID personligen konfronterades med varandra, tillägga att ID uttalat sig på ett sådant sätt att fotovisningen knappast kan antagas ha haft någon betydelse för hans identifiering av Gunnarsson som den person som han sammanträffade med på Döbelnsgatan.”
Jag kommer nu att redogöra för denna kollaps, som fick mordutredningen att komma hopplöst fel redan från början, i tre avsnitt med hjälp av bandade förhörsprotokoll:
1) Händelsen på Döbelnsgatan.
2) Valkonfrontationen.
3) Direktkonfrontationen Djalo-Gunnarsson.
NYCKELVITTNET DEL 1: DÖBELNSGATAN
ID säger i sin anmälan att han någon gång mellan 23.45 och 00.30 startar sin bil på Döbelnsgatan för att köra söderut. Han är mycket osäker på tidpunkten som han senare
drar fram till omkring 23.30. På vänster sida har han då Adolf Fredriks kyrka och bakom sig den korsande Kammakargatan. Därifrån kommer en man springande, passerar honom på höger sida och går ut på övergångsstället framför bilen och stoppar ID.

Ur förhörsprotokollet (inom parentes min kommentar)
”När ID stannade sin bil, så uppger han att han blev omkörd på sin vänstra sida av ett annat fordon. Denna bil höll på att köra över mannen som stannade ID. Mannen stod med armarna korsade över bröstet. ID vevade ner högra fönstret någon decimeter och ropade till mannen att han skulle gå framåt Döbelnsgatan, så skulle ID parkera för att sedan kunna lyssna på vad mannen ville. ID körde fram bilen och parkerade ungefär i höjd med Döbelnsgatan 13.
Mannen sprang efter bilen och kom fram till högra fönstret. Mannen säger till ID att han kan köra honom vart som helst. Huvudsaken är att han kör bort honom från området. ID svarar på detta att han för sin del ska åka hem. Mannen säger till ID: ´Tror du jag är full? Jag har
pengar!` Mannen blir tydligen arg på ID och tar fram en plånbok och visar att han har pengar att betala resan med. ID tror att plånboken var svart. ID uppger att han såg mycket pengar i hans plånbok och han såg tusenlappar. När mannen lutar sig och stöder sig mot bilens tak ser ID att något putar ut till höger på hans klädedräkt. ID lägger märke till att mannen bara har en handske, troligtvis en läderhandske i mörk färg (vid husrannsakan fann man bara en handske). Han hade den på höger hand. Det är ID absolut säker på. Men han är inte säker på om det var en vänster- eller högerhandske.
Mannen talade på engelska och svenska. Han var väldigt forcerad, och det första han sa till ID var på engelska. ID fick också uppfattningen att mannen ville komma in i bilen så fort som möjligt. Han ville inte stå utanför. När mannen begriper att ID inte vill skjutsa honom, så
säger han till honom: ´Djävla svartskalle!´ och att han snart ska få lida. Sedan springer mannen Döbelnsgatan söderut, och i höjd med nummer 9 så springer han in på Johannes kyrkogård. Och ID följer efter sakta med bilen och ser att mannen springer från träd till träd på höger sida
och tappar kontakten med honom mellan andra och tredje trädet.
Mannen var iklädd en mörk rock med huva som han hade fällt upp över huvudet. Han hade även dragit åt snörningen i halsen. Rocken gick ungefär till knäna. På fötterna hade han
ett par kraftiga promenadskor med skaft i läder. Dom var svarta.”