LIKFYND KAN KASTA NYTT LJUS ÖVER MORDET PÅ VICTOR GUNNARSSON MISSTÄNKT FÖR MORDET PÅ OLOF PALME

Jag har fått meddelande i ett krypterat mail från en före detta agent i SBI (North Carolina State Burea of Investigation – delstatlig motsvarigthet till FBI), numera pensionerad, som deltog i utredningen av mordet på Victor Gunnarsson. Jag telefonintervjuade honom i juni 1997 före rättegången mot polismannen LC Underwood, anklagad och livstidsdömd för mordet på Gunnarsson.  Vi har under åren haft viss mailkontakt. Agent TB (fejkade initialer då jag lovat hålla honom anonym) har inte glömt mitt engagemang i ”The case Gunnarsson” och han har lovat höra av sig om något inträffade. Det har han nu gjort.
TB uppger att man funnit resterna av två manliga kroppar i ett nedlagt gruvschakt i norra Virginia.  Dateringen verkar stämma då döden troligen inträffat för cirka 20 år sedan. De båda männens kranier uppvisar skottskador i huvudet.
Juni 1997 försvann Brandon Shelton – som i förhör uppgett att Gunnarsson berättat att han mördade Sveriges premiärminister Olof Palme – och Michael Blackwelder från Salisbury, när rättegången mot polisman LC Underwood inleddes. Shelton hade inför två olika vittnen erkänt att han och Blackwelder kidnappat Gunnarsson i hans lägenhet, kört 30 mil med honom i bagageutrymmet och avrättat honom med två skott i en skogsdunge.
Underwood dömdes mot sitt ivriga nekande till livstids fängelse plus 40 år och har vid flera överklaganden vägrats resning. Sheltons erkännande betraktades som fyllesnack och var inte trovärdigt och någon egentlig utredning gjordes ofattbart nog inte förrän han försvann. Men TB har hela tiden varit klart övertygad om att Underwood är oskyldig , vilket  jag också är efter flera års kontakt med Underwood . Se http://www.leopoldreport.com/LRsajt32.html.
TB sa till mig, vilket också framgick i rättegången:
-Det finns inga fysiska bevis, såsom hår, fibrer eller fingeravtryck som placerar Underwood i Gunnarssons lägenhet och knyter honom till mordet. Jag har inte heller funnit några tecken på att Underwood och Gunnarsson någonsin träffats. Vilket ju också Underwood hävdat.
Däremot hade Blackwelder nyckel till lägenheten då han en tid bodde hos Gunnarsson, som ansågs vara bisexuell, och enligt flera vittnen hade ett förhållande med honom.
Mordet på Victor Gunnarsson var enligt domen svartsjuka då Gunnarsson umgåtts med Underwoods f d fästmö. Men även i Sheldons fall skulle det ha rört sig om svartsjuka då Gunnarsson haft ett förhållande med dennes hustru. Ändå finns det omständigheter som visar att allt kan ha varit effektivt  arrangerat och att bevis mot Underwood planterats.  Bl a 17 hårstrån från Gunnarssons huvud som placerats på en matta i bagageluckan och inte upptäckts trots flera dammsugningar vid olika tillfällen – men plötsligt fanns där.
Om det är Sheltons och Blackwelders kroppar man hittat – DNA-analys kommer att genomföras  – och att de avrättats, öppnas perspektivet , vilket jag av olika omständigheter tidigare antytt, att de tystats då deras roll i mordet på Gunnarsson kan ha varit professionellt välplanerat.  Motivet skulle då vara hans kunskaper om mordet på Olof Palme och hans behov av att prata och skriva om detta.  Bl a hotade han med en förtalsprocess i Sverige mot Tidens förlag och författarna till boken ”Han sköt Olof Palme”,  undertecknad och Gunnarssons förhörsledare Börje Wingren.  Det borde ha funnits starka krafter som inte ville se honom i en svensk rättssal.
Hela bakgrunden och förhöret med Shelton redovisas i e-boken ”Jag sköt Olof Palme – DU avgör om hans erkännande är lösningen på Palmemordet”. http://www.amazon.com/dp/B018OHXK4I
Läs också här på leopoldreport.wordpress.com om mitt slutliga ställningstagande efter 30 års grävande,  ”Case closed”.