Bojkotta försäkringsbolaget if!

Bojkotta försäkringsbolaget if!
I en bransch där människor mot  betalning ska få trygghet mot oväntade händelser i livet krävs av försäkringsbolagen både moral , medmänsklighet och anständighet. När ett försäkringsbolag agerar som if i det här fallet och ställer detta åt sidan, har man inte bara skadat branschen utan människors tro på att det går att få  köpa sig trygghet mot de faror som lurar på vägen genom livet. If:s agerande i det fall du här under kan ta del av saknar just dessa hörnstenar i försäkringsbranschen, därför uppmanas alla som läser detta, att bojkotta IF till dess ansvariga på detta försäkringsbolag öppet medger att man gjort en felbedömning av grövsta slag och korrigerar detta.
https://www.youtube.com/watch?v=SZ976dPlBoQ&feature=youtu.be

 

Annonser

”Jag sköt Olof Palme” DU avgör om hans erkännande är lösningen på Palmemordet

http://www.amazon.com/dp/B018OHXK4I

Jag sköt Olof Palme”
Titeln på den här boken är han själv upphov till.
Åke Lennart Viktor Gunnarsson, kallad ”33-åringen”, anhållen en vecka som misstänkt gärningsman för mordet på Sveriges statsminister Olof Palme den 28 februari 1986, mördades den 3 december 1993 i North Carolina, USA. Där berättade han kort före sin död vid två olika tillfällen för två personer, att han sköt Sveriges statsminister Olof Palme.
Jag kommer att återge förhören med dessa personer i sin helhet. De ger oss också en bild av Viktor Gunnarssons sista tid i livet i USA, sedan han 1991 efter flera mordhot mer eller mindre flytt från Sverige. Eller, som han själv skriver i det manifest han författade ett år efter mordet, och som jag återkommer till i olika sammanhang:

Själv har jag redan beslutat mig för att utvandra temporärt. Mitt principiella skäl: Polis, åtskilliga massmedia och en mindre del av befolkningen har skamfilat mitt personliga rykte så pass, att man i själva verket ödelagt mina chanser att avancera inom samhällsgemenskapen i Sverige.

Jag skriver direkt till dig som läsare. Jag vill gärna se dig i rollen som en sorts jurymedlem i det som borde ha blivit vår tids största brottmål. Du får då också se mig i åklagarens roll.
Du får ta del av utdrag ur 30 timmars hemligstämplade förhör med Gunnarsson, där han får möjlighet att komma med förklaringar och försvar.
Du får, ur ett urval av drygt etthundra i Palmeutredningen hemligstämplade vittnesmål och hans eget manifest, en klar bild av Viktor Gunnarssons uppriktiga skräck för sovjetkommunismens spridning in i Västeuropa, om hans avsky och hat mot socialismen, de styrande socialdemokraterna och framför allt Sveriges statsminister Olof Palme. Men du får också ta ställning till hans hätska politiska uttalanden och hans religiositet, som stod i stark kontrast mot hans flitiga biobesök, där han såg våldsfilmer med sina idoler Clint Eastwood, Sylvester Stallone och Eddie Murphy som hjältarna. Omvittnat var också hans tvära kast i humöret, från en glad och älskvärd människa till en svårkontrollerad ilsken och hotfull person.
Du får också med hans egna ord ta del av den världsbild han format genom flitigt läsande av böcker och utländska tidningar och omfattande resande. Hans språkkunskaper ansågs vara imponerande liksom hans kunskap om det världspolitiska spelet, i vilket ”han såg USA som ängeln och Sovjetunionen som djävulen”.
Du får läsa några hotfyllda anonyma brev, som jag bevisar att han författat, i vilka han fritar ”33-åringen” och hotar Sveriges justitieminister och två toppolitiker inom socialdemokratiska regeringen till livet.
Du får läsa och ta ställning till sydafrikanska dokument, som i min framställning visar att apartheidregimen planlade och genomförde mordet på Olof Palme i samarbete med den amerikanska underrättelsetjänsten CIA och en svensk extremistgrupp, i dokumenten i flera olika sammanhang kallad The Upsala Group, i vilken, enligt min slutsats, Viktor Gunnarsson ingick.
Viktor Gunnarsson får gå i svaromål i de bandade förhören, då hans försvarsadvokat ständigt var närvarande, och i sitt omfattande manifest. Slutligen får han bedyra sin oskuld i ett brev till Lisbet Palme.
Du får ta del av ett material i Sveriges största kriminalfall, där verkligheten i stora stycken överträffar dikten, som inte i rimlig omfattning utretts, utan för oss journalister och den allmänhet vi har ansvar att rapportera för, dolts under hemligstämpeln.
Du får därefter besvara den slutliga frågan:
Var det Åke Lennart Viktor Gunnarsson, som en följd av omständigheterna, avlossade det dödande skottet mot Sveriges statsminister Olof Palme i hörnet Sveavägen-Tunnelgatan den 28 februari klockan 23.21.20?

http://www.amazon.com/dp/B018OHXK4I
leopoldreport@gmail.com