FRA-lagen är olaglig

18 juni 2008
FRA-lagen är olaglig
I Regeringsformen som är en av Sveriges grundlagar står det i andra kapitlet, paragraf sex:
”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot… undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.”

Kan det sägas tydligare? Riksdagen kan inte skapa lagar som strider mot våra grundlagar. För att en svensk grundlag skall ändras krävs två likalydande beslut (vilande och slutligt) av riksdagen, och mellan besluten måste det ha hållits allmänt val.
Det är mot denna grundlag den nya FRA-lagen strider. Det handlar om avlyssning av svenska medborgare utan brottsmisstanke. Det är ett övergrepp utan motstycke i svensk politik.
Visserligen försågs signalspaningslagen efter en enorm proteststorm från svenska folket med tillägg som innebär att FRA – Försvarets radioanstalt, den svenska militära underrättelsetjänsten – skall övervakas noggrannare än det från början var tänkt.

Men lagen är åndå helt grundlagsstridig. All kabelburen data- och telefontrafik som passerar Sveriges gränser skall övervakas. Alla personer som inte är misstänkte för brott riskerar att få sina mejl, SMS, fax och telefonsamtal kontrollerade. Något diffust anses detta vara nödvändigt för att FRA ska kunna vaka över oss och förhindra terrorister att gå till angrepp.

Men det är skillnad på begrepp som att vaka över oss och övervaka oss. Visst kan man tänka sig att det finns ett yttre hot mot Sverige i vissa sammanhang, men det står inte i proportion till lagens ingrepp mot den personliga integriteten.

FRA har under flera år utan stöd i lagen övervakat teletrafiken. Det är så många underrättelsetjänster – CIA i USA t ex – arbetat ända sedan andra världskriget. Men trots det fick de sitt Pearl Harbor och 11 september. Det är alltså naivt att tro att terrorister inte på olika sätt kan undvika signalspanarnas ögon och öron. Så det lagen i första hand ställer till med är oro och osäkerhet hos landets egna medborgare. Och hemlig övervakning.
Vi vill inte ha CIA i Sverige

Ända sedan Sovjet var en av de två supermakterna har svenska FRA varit en sorts sambandscentral. Den ryska militära underrättelsetjänsten GRU och KGB och den amerikanska underrättelsetjänsten CIA kunde inte förhandla med varandra. Man höll kontakt genom FRA och det finns dokument som visar att den kontakten satte stopp för allvarliga konfrontationer.

Nu finns inte Sovjet längre. Men det gör CIA. Och USA befinner sig i krig – inte bara mot terrorismen utan också mot en annan nation som förfogar över världens största oljetillgångar.

Man kidnappar misstänkta terrorister i olika delar av världen – även från Sverige – och placerar dem som fångar utan några som helst juridiska eller mänskliga rättigheter i Guantánamo-basen på Kuba. I hemliga fängelser i världen placerar man människor som utan bevis på delaktighet i terroristhandlingar utsätts för tortyr.

Man bygger dessa överfall på ofta oskyldiga människor på underrättelser från olika håll. FRA är och förblir en av CIA:s viktigaste informatörer i Europa. FRA kommer med den nya lagen att kunna avlyssna oss på alla plan och personer som vi inte i demokratisk ordning tillsatt eller har kontroll över kan vidarebefordra uppgifter som leder till ingripanden som strider inte bara mot svensk lag utan också mot de mänskliga rättigheterna.

Den borgerliga regering som i dag styr Sverige, inte helt utan misslyckanden, drev igenom detta lagförslag med en partipiska som inte ens socialdemokratin under alla dess regeringsår hade motsvarighet till.
Det blir vår uppgift att se till att de politiker som åsidosatt svensk grundlag och agerat på ett ovärdigt sätt i en demokratis styrande församling medverkat till lagförslaget för all framtid skall dömas ut.

Därför publicerar vi här på Leopold Report namn och mailadresser till de personer som står bakom lagförslaget. Protesten kommer att hållas levande fram till valet 2010.
Anders Leopold
ansvarig utgivare av
nättidningen och databasen
www.leopoldreport.com
18 juni 2008

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: